Naturlig Dressyr


Naturlig Dressyr

Relationsbaserad träning & Klassisk Dressyr


Naturlig Dressyr är kärnan runt vilket

alla våra lektioner och träningar

bygger på och här är varför:


 • Naturlig Dressyr innebär dressyrträning baserad på principerna från ND Horsemanship och utvecklar partnerskap och biomekanisk kvalitet, balans, förtroende och vilja att göra saker tillsammans
 • Naturlig Dressyr ger dig och din häst möjligheten att få mer frihet och lek i er dagliga träning samtidigt som det ger fysisk styrka.
 • Naturlig Dressyr skapar friska hästar med fria rörelser och ett lätt sinne
 • Allt handlar om vad man har för relation till sin häst.


Dressyr är ju inget som egentligen är naturligt för våra hästar. De är inte gjorda för att ha någon på ryggen eller gå runt i ett ridhus/ridbana. Men nu har vi valt att använda våra hästar så och då är det bra att lära sig vad som är MEST naturligt så risken för förslitningsskador minimeras.   

Hur kan vi få hästen att gå  i en form där den bär sig på ett hälsosamt sätt och dessutom lyssnar på små signaler och tycker ridningen är roligt?   Mycket handlar om vår attityd.  Att inse att hästen blir som vi gör den.  Den reagarer på vad vi lärt in. Och även i vilket känslomässigt tillstånd vi låtit den vara.  Hästen speglar DIG och vem DU är. 
Den gör ingenting för att vara "dum" eller "elak". Allt den gör betyder någonting och det är vi människor och ryttare som har gjort den så som den nu är. För att vi ska få ett bra förhållande med vårt muskelpaket på kanske 500 kg måste vi lära oss att agera som en partner.  Som en person som hästen kan lita på.
 

Några viktiga egenskaper för att vi ska kunna vara en i flocken är:


 • Att lämna allt prestigetänkande
 • Att hela tiden förstå att hästen gör så gott den kan och förstår
 • Att aldrig låta sitt humör gå ut över hästen
 • Att vara 100% fokuserad den tiden man håller på med hästen.  NU-tid
 • Att allt man gör räknas
 • Att vara rättvis och mena vad man säger
 • Att värna om familjen/flocken
 • Att älska sin häst förbehållslöst från  hjärtat
 • Att uppskatta varje försök och varje framsteg
 • Att hitta din egen avspändhet och lugn

 

Under hela hästens utbildning måste man värna om hästens

mentala, fysiska och emotionella avspändhet och balans.

Grunderna i ND-horsemanship innebär att man inte behöver bett för kontroll. För att kunna göra det måste man bygga en gedigen relation. 
   Det är så lätt att överanvända tyglarna till något de inte är till för.
Vågar vi inte släppa kontrollen märker din häst att du inte litar på den.
Börja med att bygga ett förhållande med ömsesidig respekt. 
Det kräver mycket mer av dig och du måste lära dig verklig kommunikation.  Hästar är otroligt känsliga och vill så väl och att inte ge den möjlighet att lyssna till din energi och dina tankar beror endast på att du inte har tränat din egen förmåga. Du har inte tillgång till att kanalisera din energi eller din intention.  För hästen är detta vardagsprat och de kan detta från födseln.

Vill man rida enligt den naturliga dressyrens principer så finns det inga genvägar utan kommunikationen och grunden måste fungera. 

Om något i  dressyren inte fungerar är det nästan alltid något i horsemanshipträningen som inte fungerar. Det är ingen idé att sitta och traggla något som inte fungerar.  Bena upp det istället. VAD är det som inte fungerar? Går hästen emot någon hjälp? Förstår den vad du vill? Är den fysiskt i form för att kunna utföra det du vill?  Finns alla ingredienserna till den rörelse du försöker träna? Ofta behöver man gå tillbaka och repetera något i grunden för att sedan sätta ihop det till en hel rörelse.

Fråga dig alltid om det är RIMLIGT, MÖJLIGT och RÄTTVIST att be om det du ber om.

Att försöka sig på en rörelse utan att ha ingredienserna är som att slå i en spik med en skruvmejsel.

Den klassiska dressyrens grunder är densamma, man rider samma slutor och öppnor, samma ökningar och samlingar. Rörelserna är desamma men de utförs med glädje, förtroende och stolthet. Man värnar hela tiden om hästens mentala och fysiska avspändhet och balans.

När jag utbildar elever tillsammans med sina hästar ser jag helheten och harmonin i ekipaget.

Jag hjälper varje ekipage utifrån deras förutsättningar och det finns inga hästar eller ryttare som inte kan lära sig naturlig dressyr. Man går först igenom grunderna hos häst och ryttare så att alla ingredienser finns för en lyckad ridning.
De flesta behöver börja med NH-träning för att kunna kommunicera bättre med sin häst för att sedan gå in på naturlig dressyrträning.


Det är viktigt att veta vilka olika verktyg man behöver:

 • Partnerskap: Kvalitén på det ömsesidiga förtroendet och respekten mellan dig och din häst. 
 • Kommunikation: En två-vägskonversation med mental avslappning
 • Motivation: Att kreera en vilja hos hästen istället för total lydnad. Det får din häst att hela tiden försöka mer. 
 • Gymnastisk: Bygger upp mjukhet, balans, engagemang, koordination och styrka.
 • Kontakt: Din fysiska och mentala kontakt, genom linan, tyglar eller i frihet.

 

Principerna i Naturlig Dressyr

 1. Balans
 2. Häst och ryttare söker harmoni
 3. Dressyren är till för hästen
 4. Mental, emotionell och fysisk utveckling är alla lika viktiga ingredienser för att nå ditt mål.
 5. Dressyren är en kombination av ert partnerskap, bio-mekanik, kommunikation och din egen ridskicklighet
 6. Allting kommer från och går tillbaka till avspändhet
 7. Kvaliteten på dressyren beror på avspändhet, energi och balans i lika delar
 8. Ryttaren måste också hitta mental, emotionell och fysisk samling
 9. Kom ihåg vad som ger hästen naturlig motivation.
 10. Isolera, separera och sammansätt dina hjälper och hästens rörelser.
 11. Använd både precision och lekNaturlig Dressyr


Farhult 8247, 242 96  Hörby, Tfn 070-244 6434, ewa@naturligdressyr.se